Apollo 1 pozar

Zgoda z obszaru gaszenia pożaru jest kluczowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to drink z najbardziej szkodliwych żywiołów, trudnych do opanowania, szybko przenoszący się i zmieniający wszystko co napotka na swojej możliwości. Każde pomieszczenie, w jakim używają ludzie, winno stanowić dosyć zaopatrzone w narzędzia przeciwpożarowe, które będą posiadały skuteczną stój w rozgrywce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z dobrymi przyrządami, które działają do powstawania ognia i zabezpieczania przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto musi poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszelki rodzaj ognia, zatrzymuje się bowiem przy uwadze tego tegoż produktu. Dla przykładu, palącego się oleju albo te instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i sprawi, że pożar coraz bardziej nabierze na mocy. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne oddaje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to forma gaszenia parą, która wykazuje tak dużą skuteczność, jednak jest pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej wykorzystywania na łatwej przestrzeni, ponieważ w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą zaprezentuje się za to niezwykle owocne w miejscach zamkniętych, o niewielkich rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii liczącej na wykonywaniu hamującym dopływu tlenu oraz szybkim zaniżaniu jego stanu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Podstawowa zasada działania pary gaśniczej polega na zgodności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im piękniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym dużo funkcjonalna w kampanii z płomieniami pokaże się para.