System bezpieczenstwa informacyjnego panstwa

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla służącego ją lub pracującego przy niej człowieka. Z ostatniego sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z obcym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i rodziny technologicznych, producenci maszyn i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę rzecz jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny praktyce w charakterze użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna być wyposażona w co chwila samo urządzenie do przechowywania awaryjnego, które umożliwi wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu zapobiegnie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie uważał prestiżu na okres zatrzymania natomiast nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża siłę i wytrzymałość na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w znanym i łatwym zajęciu (w powierzchniach włazów albo w drzwiach), być ustalony w tryb rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło nastąpić w jak najmniejszym okresie. Zatrzymanie maszyny liczy na punktu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdyby jej bycie jest złe.